ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ดูรายละเอียดจาก  เมนู การเงิน-พัสดุ-ตรวจสอบ นะคะ   

คลิก link :  http://www.sesa17.go.th/site/1188-2561-3

มีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงค่ะ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

ปีงบประมาณ 2560

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม รายงานสรุปค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (จัดส่งเป็นไฟล์ excel ทางเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เท่านั้น และข้อมูลที่จัดส่งคือข้อมูลภาพรวมทั้งโรงเรียน ก่อนการส่งสัญญายืมเงิน) 

2. ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง

3. ดาวน์โหลด  คู่มือการคำนวณระยะทาง โดย GIS กรมทางหลวง กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว 

4. ดาวน์โหลด สัญญายืมเงิน http://www.sesa17.go.th/site/images/money/promise.xls