S 7438381

 

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562  ดร พิทยุตม์  กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พร้อมข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ  "ความดีที่อยากทำ"

เลยงอาหารเดกพเศษคะ ๑๙๐๗๑๑ 0015

เลยงอาหารเดกพเศษคะ ๑๙๐๗๑๑ 0026

เลยงอาหารเดกพเศษคะ ๑๙๐๗๑๑ 0007

เลยงอาหารเดกพเศษคะ ๑๙๐๗๑๑ 0029

 281133