S 30867498

 

             วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562  ดร พิทยุตม์  กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17    ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมทางศาสนา ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ภายใต้โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ 

 

12680

 

12681

 

117077