aaa

     วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562 ดร สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดภาระกิจ “ความดีที่อยากทำ” ภายในโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ณ ห้องสัมมนาโรงแรมเดอะพีค จันทบุรี
      โดยการจัดประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 เพื่อค้นหา อัตลักษณ์ คุณธรรมประจำเขตพื้นที่ และการกำหนดกิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม ของ สพม. 17 มีผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จำนวน 60 คน ประกอบด้วยบุคลากรทั้งหมดของเขตพื้นที่การศึกษา

 

flickr sesa17

myFlickr