ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายคณิต ขลิรัมย์ เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฮิต: 171
นายก้องธรรม มิตรดำรงค์ เขียนโดย Super User ฮิต: 155
นายชัยสิทธิ เนรมิตร เขียนโดย Super User ฮิต: 147