ด้วยโรงเรียนนายายอามพิทยาคม ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. ในการก่อสร้างอาคารเรียน 216ล/57-ก  จำนวน 1 หลัง

ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารดรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดใช้อาคารเรียนได้
เนื่องจากยังขาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อระบายน้ำ และระบบไฟฟ้า และจากมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนายายอามพิทยาคม
เห็นชอบให้ทางโรงเรียนจัดงาน "เนินนางพญา ท้ารัน จันทบุรี 2019" เพื่อหารายได้สมทบทุนดังกล่าว

ประเภทการวิ่ง

Mini Marathon

ระยะ  5.5 กิโลเมตร  จำหน่ายบัตรราคา 550 บาท

ระยะ  10.5 กิโลเมตร  จำหน่ายบัตรราคา 650 บาท

VIP  จำหน่ายบัตรราคา 2,000 บาท

 

สมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561 - 13 กุมภาพันธ์ 2562

https://docs.google.com/forms/d/1ZPfsFOtuve6tdbafqQsD8snFOauGINYTl9xLEj56HWU/viewform?fbclid=IwAR03UpUJVSf9fj-PjQEmHPjWaiHN-du7p93FkTtJJnc-GMbsNmfhdY2KjRM&edit_requested=true

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/page.paarya2019/

รายละเอียดโครงการ

https://goo.gl/vdeitg