ด้วยมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) โดยการสนับสนุนหลักจากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มูลนิธีสิริวัฒนภักดี บ.ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ครั้งที่ ๒ ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความสามารถเข้าร่วมประกวด ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.facebook.com/sornthongthai โทร. 0831347466