วันที่ 26 ก.พ. 2562  เวลา 13.00 น. คณะกรรมการนิเทศติดตามภายในโรงเรียน จาก สพม.17 เดินทางเข้านิเทศและประเมินผลการดำเนินการ ด้านต่างๆของโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร  โดยมี ผู้อำนวยการวัชรลักษณ์ ตากใบ ประธานสหวิทยาเขตสตาร์บุษ  ศึกษานิเทศ และคณะ อ.ก.ต.ป.น. สพม.17 เข้าตรวจสอบการดำเนินการ และแลกเปลี่ยนความรู้ ให้กับคณะบริหารงาน ฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร