ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมการจัดการคัดเลือกและการเข้าร่วมงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุม 2 สพม.17 เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ ฮิต: 97
ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลและคณะกรรมการพี่เลี้ยงผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุม 2 สพม.17 เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ ฮิต: 133
ดร.พิทยุตม์ กงกุล รอง ผอ.สพม.17 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการนักเรียนจันทบูร 2562 เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ ฮิต: 290
การอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณเชิงบูรณาการ เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ ฮิต: 77
การประชุมสัมมนาการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ ฮิต: 132
พิธีเปิด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันเผชิญเหตุฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น" เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ ฮิต: 117
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เป็น 1 ใน 30 โรงเรียนตามกิจกรรมการติดตามเชิงประจักษ์การขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ ฮิต: 220
พิธีเปิดการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ ฮิต: 212
ผอ.สพม.17 และบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ทำความดีถวายรัชกาลที่ 10 เขียนโดย Super User ฮิต: 195
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง Active Learning เขียนโดย Super User ฮิต: 191