ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาและแสดงผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 4 ภาคจากทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 "เปิดบ้านรัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฮิต: 128
เปิดบ้านราชาวดี หลากวิธีเรียนรู้ นำสู่นวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 159
Open House ชงโคบาน วิชาการ พร. ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Super User ฮิต: 202
งาน Open House โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เขียนโดย Super User ฮิต: 67
พิธีเปิดโครงการเดินทางไกลฯและสอบเครื่องหมายลูกเสือ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี เขียนโดย Super User ฮิต: 62
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ(ระดับสนามสอบ) O-NET ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 94
นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.17 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร.แหลมงอบวิทยาคม เขียนโดย Super User ฮิต: 151
นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.17 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร.โป่งน้ำร้อนวิทยาคม เขียนโดย Super User ฮิต: 120
นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.17 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร.หนองตาคงพิทยาคาร เขียนโดย Super User ฮิต: 109
ผอ.สพม.17 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครือหวายวิทยาคม เขียนโดย Super User ฮิต: 152