ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม (ผอ.สพม.17) และนายเสนอ นวนกระโทก ผอ.รร.เบญจมานุสรณ์ ร่วมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ “เห็นผลลัพธ์จริงหลังลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning” เขียนโดย Super User ฮิต: 290
ประชุมการจัดการคัดเลือกและการเข้าร่วมงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุม 2 สพม.17 เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ ฮิต: 201
ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลและคณะกรรมการพี่เลี้ยงผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุม 2 สพม.17 เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ ฮิต: 293
ดร.พิทยุตม์ กงกุล รอง ผอ.สพม.17 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการนักเรียนจันทบูร 2562 เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ ฮิต: 417
การอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณเชิงบูรณาการ เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ ฮิต: 188
การประชุมสัมมนาการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ ฮิต: 241
พิธีเปิด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันเผชิญเหตุฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น" เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ ฮิต: 953
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เป็น 1 ใน 30 โรงเรียนตามกิจกรรมการติดตามเชิงประจักษ์การขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ ฮิต: 308
พิธีเปิดการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ ฮิต: 359
ผอ.สพม.17 และบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ทำความดีถวายรัชกาลที่ 10 เขียนโดย Super User ฮิต: 293