ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.17 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร.แหลมงอบวิทยาคม เขียนโดย Super User ฮิต: 102
นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.17 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร.โป่งน้ำร้อนวิทยาคม เขียนโดย Super User ฮิต: 72
นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.17 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร.หนองตาคงพิทยาคาร เขียนโดย Super User ฮิต: 69
ผอ.สพม.17 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครือหวายวิทยาคม เขียนโดย Super User ฮิต: 108
ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม (ผอ.สพม.17) และนายเสนอ นวนกระโทก ผอ.รร.เบญจมานุสรณ์ ร่วมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ “เห็นผลลัพธ์จริงหลังลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning” เขียนโดย Super User ฮิต: 442
ประชุมการจัดการคัดเลือกและการเข้าร่วมงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุม 2 สพม.17 เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ ฮิต: 296
ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลและคณะกรรมการพี่เลี้ยงผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุม 2 สพม.17 เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ ฮิต: 422
ดร.พิทยุตม์ กงกุล รอง ผอ.สพม.17 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการนักเรียนจันทบูร 2562 เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ ฮิต: 561
การอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณเชิงบูรณาการ เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ ฮิต: 269
การประชุมสัมมนาการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ ฮิต: 339