ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผลการจัดสรรที่เรียนของนักเรียนระดับ ม.๑ และ ม.๔ เขียนโดย Super User ฮิต: 858
ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบสอง ระดับประเทศ) เขียนโดย Super User ฮิต: 366
ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่พลาดโอกาส สอบเข้าโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง จ.ตราด เขียนโดย Super User ฮิต: 345
ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่พลาดโอกาส สอบเข้าโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง จ.จันทบุรี เขียนโดย Super User ฮิต: 348
ร่างประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ จังหวัดตราด เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เขียนโดย Super User ฮิต: 457
ร่างประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เขียนโดย Super User ฮิต: 524
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควต้าพิเศษตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปี 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 375
การรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13 เขียนโดย Super User ฮิต: 279
การรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย แข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมต้น ครั้งที่ ๑๖ เขียนโดย Super User ฮิต: 242
รายงานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 เขียนโดย Super User ฮิต: 430