ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี 2563 รอบสอง ระดับประเทศ เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ฮิต: 120
ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ฮิต: 142
มาตรการการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน เขียนโดย Super User ฮิต: 217
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 เขียนโดย Super User ฮิต: 5130
ประกาศผลการจัดสรรที่เรียนของนักเรียนระดับ ม.๑ และ ม.๔ เขียนโดย Super User ฮิต: 1139
ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบสอง ระดับประเทศ) เขียนโดย Super User ฮิต: 835
ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่พลาดโอกาส สอบเข้าโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง จ.ตราด เขียนโดย Super User ฮิต: 483
ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่พลาดโอกาส สอบเข้าโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง จ.จันทบุรี เขียนโดย Super User ฮิต: 486
ร่างประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ จังหวัดตราด เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เขียนโดย Super User ฮิต: 597
ร่างประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เขียนโดย Super User ฮิต: 665