ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

* จำนวน 2 อัตรา

   - โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตราด

   - โรงเรียน นายายอามพิทยาคม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

* วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

* ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ กลุ่่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ตั้งแต่วันที่ 11 - 17  มิถุนายน  2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่<<