แนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

>>แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ