มาตราการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17
เรื่องมาตราการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17
สามารถDownload ไฟล์มาตรฐานการป้องกันได้ที่นี้

สำหรับมาตรฐานป้องกันภัยของรข้าราชการฯ ของโรงเรียนภายใต้สังกัด สพม. 17 มีดังนี้

ลำดับชื่ิอโรงเรียนรายละเอียดมาตรการป้องการฯ
1 เบณจมราชูทิศ  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
2 บางกะจะ  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
3 ศรียานุสรณ์  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
4 เบญจมานุสรณ์  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
5 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
6 มัธยมวัดเขาสุกิม  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
7 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
8 สะพานเลือกวิทยาคม  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
9 แก่งหางแมวพิทยาคาร  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
10 นายายอามพิทยาคม  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
11 มัธยมท่าแคลง  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
12 ตกพรมวิทยาคาร  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
13 บ่อวิทยาคาร  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
14 ขลุงรัชดาภิเษก  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
15 เครือหวายวิทยาคม  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
16 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
17 หนองตาคงพิทยาคาร  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
18 มะขามสรรเสริญ  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
19 แหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์)  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
20 สอยดาววิทยา  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
21 ทุ่งขนานวิทยา  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
22 คิชฌกูฏวิทยา  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
23 คลองพลูวิทยา  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
24 เกาะช้างวิทยาคม ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
25 ตราษตระการคุณ  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
26 สตรีประเสริฐศิลป์  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
27 ตราดสรรเสริญวิทยาคม  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
28 คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
29 เขาน้อยวิทยาคม  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
30 อ่าวใหญ่พิทยาคาร  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
31 เนินทรายวิทยาคม  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
32 คลองใหญ่วิทยาคม  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
33 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
34 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
35 ประณีตวิทยาคม  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
36 บ่อไร่วิทยาคม  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
37 หนองบอนวิทยาคม  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
38 แหลมงอบวิทยาคม  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน
39 เกาะกูดวิทยาคม  ไฟล์มาตราการป้องกันของโรงเรียน