เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย

ตามที่ประเทศไทย โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหน้าที่การเป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการ จากนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ในช่วงสิ้นสุดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 33 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการต่างประเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ในช่วงการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ตลอดทั้งปี สามารถคลิกที่รูปภาพเพื่อดูสื่อการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม