S 9699347

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 นายพิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมกาแฟสัญจร​ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะสนทนาระหว่างหน่วยงานต่างๆ​ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะเป็นประจำทุกเดือน​ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด​จันทบุรี​ นายวิทูรัช ศรีนาม​ เป็นประธาน​กิจกรรม​ครั้งนี้ ณ โรงแรมเสม็ดงามรีสอร์ท​ อำเภอเมืองจันทบุรี​

6660

6661

S 9699345

S 9699349