เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.17 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการบริหารงานของ สพฐ. ให้แก่ผู้บริหารและคณะครู ร.ร.โป่งน้ำร้อนวิทยาคม