เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.17 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการบริหารงานของ สพฐ. ให้แก่ผู้บริหารและคณะครู ร.ร.หนองตาคงพิทยาคาร พร้อมทั้งตอบข้อซักถามในการการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียน