173652

             เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ผอ.สพม.17 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลและคณะกรรมการพี่เลี้ยงผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่  ณ ห้องประชุม 2 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต17

173653 2

 

173654

 

173655