IMG 2394

                           

                                                                                        "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันเผชิญเหตุฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น"
                 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต17 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันเผชิญเหตุฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยมีนายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.17 เป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีบุคลากร ครูและนักเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรม จำนวน 130 คน ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี

 

IMG 2391

 

IMG 2381

 

IMG 2384

 

IMG 2388

 

IMG 2385