IMG 2208

               

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ผอ.สพม.17 เข้าร่วมรับการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อคัดเลือกรับเกียรติบัตรระดับสพฐ. คัดเลือกโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เป็น 1 ใน 30 โรงเรียนตามกิจกรรมดังกล่าว

 

IMG 2146

 

IMG 2184

 

IMG 2145