S 6193235

 

                       เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2562 ดร.พิทยุตม์ กงกุล รอง ผอ.สพม.17 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพม.17 ร่วมเป็นเกียรในติพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาประชาชน ระดับอำเภอภายใน จ.จันทบุรี ประจำปี 2562 (แหลมสิงห์เกมส์ 2019) ณ สนามกีฬาโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ ด้วยกลุ่มโรงเรียนเขตอำเภอแหลมสิงห์ ในนามสมาคมครูแหลมสิงห์ ได้ร่วมจัดให้มีการแข่งขันมหกรรมกีฬาประชาชนฯ จากการสนับสนุนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย - 15 ก.ค. 62

 

S 6193236

 

S 6193237

 

S 6193233