IMG 1688

 

         ผอ.สพม.17 ร่วมเป็นเกียรติรับการตรวจราชการฯ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ น.ส.ประดินันท์ สดีวงศ์ ณ โรงเรียนเขาสมืงวิทยาคม ฯ อ.เขาสมิง จ.ตราด ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ประเด็นการตรวจราชการ คือ การยกระดับคุรภาพการศึกษา : การใช้เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรม

 

IMG 1656

IMG 1676

IMG 1709

IMG 1678