IMG 1638

       

                                       สพม.17 ร่วมกันรับประทานอาหาร เพื่อฉลองวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่หารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 

 

IMG 1636

 

 

S 33554444