HH3

     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562  ดร.สมศักดิ์  ทองเนียม ผอ.สพม.17 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร เพื่อรับทราบปัญหาอันเนื่องจาก โรงเรียนโดนพายุพัดอย่างรุนแรง

ทำให้ตันไม้ที่อบู่บริเวณใกล้บ้านพักครู หักและโค่นล้มลงไปโดนหลังคาบ้านพักทำให้เสียความเสียหาย จำนวน 1 หลัง และพาดทับสายไฟฟ้าขาด  ทำให้บริเวณบ้านพักไไม่สามารถใช้งานไฟฟ้าได้

และหารือเพื่อให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นกับทางโรงเรียน ดั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่ได้จัดทำรายงานแจ้งส่งทาง สพฐ.ต่อไป

 

สามารถดูภาทั้งหมดได้ที่นี้