31904143327 7463c52ca1 z

 

ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผอ.สพม. ๑๗ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ "กลิ่นแก้วกำจรวิชาการ  คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช."  จัดโดย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี และได้กำหนด
การจัดมหกรรมวิชาการ ดังกล่าว เพื่อแสดงผลงานและการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔  มกราคม   ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 

p> 

flickr sesa17

myFlickr