Head Nuan

 

  ดร.สุรชาติมานิตย์ ผอ.สพม. 17   พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ริมคิรี ผอ.โรงเรียนนายายอามพิทยาคม จังหวัดจันทบุรี จัดแถลงข่าว โครงการ เนินนางพญา ท้ารัน จันทบุรี 2019 ."วิ่งเลียบคุ้ง เคียงเนิน เพลินทะเล" โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน พร้อมผู้บริหารกรรมการสถานศึกษา ครู อาจารย์ และสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วม

            วัตถุประสงค์ เพื่อนำรายได้สนับสนุนขยายเขตไฟฟ้า ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกาย กิจกรรมประกอบด้วย การวิ่งมินิมาราทอน ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร และระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ซึ่งจัดในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ ลานหินโคร่ง หาดคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ โรงเรียนนายาอามพิทยาคม  หรือ  www.facebook.com/page.paarya2019/ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

 

IMG 20190114 131436

IMG 20190114 132024

IMG 20190114 132038