S 153247751

ดร.สุรชาติ  มานิตย์ ผอ.สพม.17 มอบหมายให้นายพิทยุตม์ กงกุล รองผอ.สพม.17 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  Open House ชงโคบาน วิชาการ พ.ร. ปีการศึกษา 2561
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์-ราษฏร์นุกูล" อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพื่อแสดงและนำเสนอผลงานนักเรียน-ครู ในโรงเรียน 

p> 

flickr sesa17

myFlickr