การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสพฐ.และรับฟัง Conference นโยบายจาก รมว.ศธ.

   วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 นายสุรชาติ มานิตย์ (ผอ.สพม.17) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรบเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน และร่วมประชุมทางไกล (Conference) รับฟังนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (รมว.ศธ.) และนายบุญลักษ์ ยอดเพชร (เลขาธิการฯ) นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ธุรการยังได้รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของธุรการโรงเรียน และร่วมกิจกรรม PLC เพื่อวิเคราะห์ปัญหา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิด และเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กันระหว่างโรงเรียน

flickr sesa17

myFlickr