ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๑๗ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ อาคาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

          พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ประกอบด้วย กิจกรรมทำบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป กิจกรรมวางพวงมาลาดอกไม้สด และกิจกรรมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันห่ที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า 

 

flickr sesa17

myFlickr