ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๑๗ เป็นประธานการประชุมการจัดงานความสามารถทางศิลปะหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

          การประชุมกล่าวถึง กำหนดการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษษ ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด และได้กำหนดครูผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลการสมัครของนักเรียน

 

flickr sesa17

myFlickr