IMG18

ดร.สุรชาติ มานิตย์  ผอ.สพม.17 ลงพื้นที่ตวรจเยี่ยมติดตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  ในหลักสูตรการพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สู่ STEM/STEAM ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรำไพพรรณี
และ หลักสูตรจิตวิทยาครอบครัวสำหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานที่อบรม ณ โรงเรียนคิชกูฏวิทยาคม  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561  ที่ผ่านมา

 

flickr sesa17

myFlickr