ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme office ll (Evaluatiion) ของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://academic.obec.go.th/web/home ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐