ด้วย บ.เสริมปัญญา จำกัด  ได้จัดโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษครั้งที่ 32 โครงการทดสอบความรู้ภาษาไทย ครั้งที่ 22 และโครงการทดสอบความรู้สังคมศึกษา ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560 หากโรงเรียนใดสนใจสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่บริษัทเสริมปัญญา โทร.02 729 5043  หรือ www.sermpanya.com