ด้วย สมาคม ดิจิทัลเวิลด์  ได้พัฒนาสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21  ในรูปแบบ Smart Achive Learning  ทางสมาคมยินดีบริจาคสื่อนวัตกรรมให้โรงเรียน สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.pasee2u.com