ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบ Infographic หัวข้อ "นิวเคลียร์พลังงานแห่งอนาคต" ชิงทุนการศึกษา และสิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า กิจกรรมค่ายพลังงาน ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง  เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ned.egat.co.th , http://www.nst.or.th, http://www.tint.or.th