ด้วยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กำหนดจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  และจะคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประเภทสืบสานวรรณกรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๐ เข้ารับโล่พระราชทาน โดยเชิญชวนให้ส่งเรียงความเข้าประกวด หัวข้อ "พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ต่อสตรีไทย" ส่งผลงานได้ที่ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ๕๑๔ บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.