มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชลบุรี กำหนดจัดงาน "วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐" ระหว่ารงวันที่ ๘ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในงานนี้จะมีการแข่งขันกิจกรรมหลายอย่าง  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ naf.rmutto.ac.th  หรือ โทร. ๐๙๖ ๙๑๒๒๕๒๙