ด้วยมูลนิธีพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับ กลุ่ม ปตท.และ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้แนวคิด "ปลูกนวัตกรรม ปั้นนวัตกิจ ปลุกจิตสำนึกสีเขียว" ในโจทย์ หัวข้อ "นวัตกรรมสีเขียวเพื่อเศรษฐกิจและสังคม" สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.yga2017.com