ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพประจำปี 2560  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.parliament.go.th  หรือส่งผลงานเข้าประกวดผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.