ด้วย สพป.นครนายก จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Logo และคำขวัญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 จังหวัดนครนายก สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.obec-nayok.in.th