ด้วย สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ ในหัวข้อ "ประเทศอินเดีย - ไทย สำหรับเด็กไทยที่มีอายุระหว่าง 10 - 15 ปี สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.facebook.com/chitrakarmaindiadrawingcomtest