ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ได้แจ้งประกาศหลักเกณฑ์การกู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.เพื่อข้าราชการ ปี 2560 และ ประกาศหลักเกณฑ์การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อข้าราชการครู ปี 2560  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ghbank.co.th