ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Innovative School Summit 2017 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ digital Technology ให้บรรลุผล สู่การเป็นนวัตกรรมแห่งการศึกษาได้อย่างแท้จริง  สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.innovative-school-summit.com