ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560

 

                                                             

สังกัด กศจ.ตราด http://www.tratedu.go.th/main/downloads.php?cat_id=1&download_id=124

 

                               

สังกัด กศจ.จันทบุรี  http://182.93.166.75/web_th/wp-content/uploads/2017/03/IMG_20170324_0001.pdf