วาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียน สพม.17 ครั้งที่ 2/2560 และเอกสารประกอบการประชุม สามารถดาวโหลดได้ที่นี

ดาวโหลดเอกสารทั้งหมดและเอกสารของผอ.เขต

 

วีดีโอ Thailand’s Eastern Economic Corridor 

youtube   Thailand’s Eastern Economic Corridor (Thai version)

 เอกสารของกลุ่มนิเทศและติดตามฯ