ด้วยโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ร่วมกับมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ได้จัดให้มีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 17 ชิงทุนการศึกษากว่า 50,000 บาท สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.kanarat.ac.th/obeclms/ และสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/kE3jsh