ด้วย โรงเรียนนายร้อยตำรวจจะดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (ชาย) คุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซค์ www.rpca.ac.th และ www.admission.rpca.ac.th