ด้วย ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม จะคัดเลือกศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับศิษย์ปัจจุบัน  เพื่อเชิดชูเกียรติในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 055267000-2 ต่อ9606  ดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อ http://alumni.psru.ac.th  www.facebook.com/psru.alumni