ด้วย สพฐ. ร่วมกับ บ.ปตท.ได้จัดโครงการ PTTEP Teenergy Camp  ปีที่ ๕ ภายใต้แนวคิด "เปลี่ยนเพื่อโลก (Change for Climate)" จึงขอประชาสัมพันธ์โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ สามารถดูข้อมูลและสมัครได้ที่่ www.facebook.com/pttepteenergycamp