ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2561 ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยเปิดรับสมัครผลงานเข้าประกวดฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.parliament.go.th